ពុទ្ធិ

ឥរិយាបទ

ឧត្តមភាព

សង្គម

Visitor counter

Today 51

Yesterday 19

Week 92

Month 589

All 24057

Currently are 15 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

កសាងប្រព័ន្ធអប់រំសម្រាប់កុមារតូច បឋមសិក្សា មធ្យមសិក្សា និងជំនាញវគ្គសិក្សាខ្លី ដែលធានា
ផ្តល់ចំណេះដឹង បំណិន ជំនាញ និងឥរិយាបថល្អដល់អ្នកសិក្សាឱ្យមានសមត្ថភាពពេញលេញ ដើម្បី
សិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក្នុង និងក្រៅប្រទេស ធ្វើការងារ រស់នៅក្នុងយុគសម័យសកលភាវូបនីយ៍កម្ម
និងសង្គមពុទ្ធិ ។

សិស្សឆ្នើម

  • 20140141_1893313574218690_8102462324433541762_n.jpg
  • 20156130_1893313640885350_5172694600268561726_n.jpg

ដំណើរការនៃការចូលរៀន

B-2.jpg

Video Of FBIS

សកម្មភាពកីឡាតៃក្វាន់ដូ