មតេយ្យសិក្សា

ជំពូក៖ Kindergarten
ចេញ​ផ្សាយ​នា សុក្រ, 21 កក្កដា 2017

ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅមត្តេយ្យសិក្សា កុមារតូចនឹងទទួលបាន៖
*    វិជ្ជាសម្បទា
    - ស្គាល់ និងអានព្យញ្ញនៈ ស្រៈ ព្យាង្គ ពាក្យ ឃ្លាភាសាខ្មែរ
    - ស្គាល់ អាន និងសរសេរព្យញ្ជនៈ ស្រៈ និងពាក្យភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កុមារ
    - រាប់ចំនួន លេខ គូសតាមលេខពីរខ្ទង់ ស្គាល់រូបរាងវត្ថុផ្សេងៗ ទំហំ និងរង្វាស់ ។
*   បំណិនសម្បទា
    - ចេះប្រើភាសាខ្មែរសម្រាប់និយាយ ស្តាប់ និងទំនាក់ទំនង
    - ចេះប្រើប្រាស់គណិតវិទ្យា(រាប់ គូសតាម និងប្រៀបធៀប)
    - ចេះអនាម័យខ្លួនប្រាណ
    - ចេះប្រើប្រាស់ចលករតូច(ចលនាម្រាមដៃ) និងចលករធំ(ចលនារាងកាយ)
    - ចេះផ្តល់ហេតុផលចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួន
    - ចេះប្រើប្រាស់សម្តី និងកាយវិការសមរម្យជាមួយមិត្តភក្តិ គ្រួសារ និងអ្នកដទៃ
    - ស្គាល់ខុស និងស្គាល់ត្រូវ ។
*   ចរិយាសម្បទា
    - ចូលចិត្តការសិក្សា ចេះឆ្ងល់ ចង់ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលថ្មី និងប្លែក
    - ចេះជួយរំលែក សហការគ្នា និងធ្វើការងារជាក្រុម
    - ចូលចិត្តច្រៀង របាំ និងតន្រី្តប្រពៃណីខ្មែរ
    - ស្រឡាញ់ខ្លួនឯង គ្រួសារ មិត្តភក្តិ គ្រូបង្រៀន អ្នកដទៃ និងបរិស្ថានស្អាត ។

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png