ពុទ្ធិ

ឥរិយាបទ

ឧត្តមភាព

សង្គម

Visitor counter

Today 9

Yesterday 15

Week 24

Month 320

All 21181

Currently are 22 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

សកម្មភាពដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សនៃសាលា អន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានភ្នំយ៉ាត ភ្នំអណ្ដើក និងអាងកំពីងពួយ នាថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦សកម្មភាពដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សនៃសាលា អន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានភ្នំយ៉ាត ភ្នំអណ្ដើក និងអាងកំពីងពួយ នាថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦សកម្មភាពដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សនៃសាលា អន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានភ្នំយ៉ាត ភ្នំអណ្ដើក

សិស្សឆ្នើម

  • 20140141_1893313574218690_8102462324433541762_n.jpg
  • 20156130_1893313640885350_5172694600268561726_n.jpg

ដំណើរការនៃការចូលរៀន

C.jpg

Video Of FBIS

សកម្មភាពកីឡាតៃក្វាន់ដូ