សន្និសីទកាសែតសារព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលប្រលងជាប់និទ្ទេស A ចំនួន ៨ នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៧

ជំពូក៖ Upcoming Events ចេញ​ផ្សាយ​នា ច័ន្ទ, 25 កញ្ញា 2017

សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីជ័យលាភីសិស្សានុសិស្សនៃសាលា អន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយ ដែលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិជាប់១០០% ៥ឆ្នាំជាប់គ្នា និងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាប់១០០% ៣ឆ្នាំជាប់គ្នា ហើយមាននិទ្ទេស A ចំនួន ៨នាក់ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៦~២០១៧ នេះ៕

ចុច​ដង៖ 1555
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png